خوراک مخصوص اسبهای پرش

خوراک اختصاصی اسبهای پرشی حاوي مقادير بالانس شده ي دقيق ازانرژي ، پروتئين ، ويتامينهايگروه ب ،A,D3,Eو مواد معدني مورد نياز اسبهاي پرش.•فرآورده اي داراي آنتي اكسيدانهاي طبيعي براي حفظ غشايسلولها در برابر آسيبهاي احتمالي درعملكرد سريع و تحت فشاردرزمان ت ...

خوراک مخصوص اسبهای سرعت

خوراک اختصاصی اسبهای سرعت حاوي مقادير بالانس شده ي دقيق ازانرژي ، پروتئين ، ويتامينهايگروه ب ،A,D3,Eو مواد معدني مورد نياز اسبهاي پرش.•فرآورده اي داراي آنتي اكسيدانهاي طبيعي براي حفظ غشايسلولها در برابر آسيبهاي احتمالي درعملكرد سريع و تحت فشاردرزمان ت ...

Screenshot 2022-03-10 at 12-48-11 foma - mix [Recovered] - foma - mix [Recovered] (1) pdf

خوراک فوماFOMA( بیوهرب)

خوراك فوما مخصوص مادیانها و کره هاى در حال رشد مقدار مصرف پیشنهادى: روزانه در شرایط ایده آل1-5/1 درصد وزن بدن اسبشرایط نگهدارى:در جاى خشک و خنک بدور از تابش مستقیم نور آفتاب و حیواناتموذى نگهدارى شود. حداکثر دماى محل نگهدارى 25 درجه سانتیگراددر صورت ع ...

Screenshot 2022-03-10 at 12-57-25 naryan - super mix pdf

خوراک سوپرمیکس( Super Mix)

خـوراك سـوپـرمیـکس مخصوص نریان هاى سیلمى مقدار مصرف پیشنهادى: روزانه در شرایط ایده آل1-5/1 درصد وزن بدن اسبشرایط نگهدارى:در جاى خشک و خنک بدور از تابش مستقیم نور آفتاب و حیواناتموذى نگهدارى شود. حداکثر دماى محل نگهدارى 25 درجه سانتیگراددر صورت عدم رعا ...

Screenshot 2022-03-09 at 20-31-20 daily mix 2 [Recovered] - daily mix 2 [Recovered] (1) pdf

خوراک روزانه اسب( Daily Mix)

خوراك روزانه مخصوص تمـام رده هـاى اسـب مقدار مصرف پیشنهادى: روزانه در شرایط ایده آل1-5/1 درصد وزن بدن اسبشرایط نگهدارى:در جاى خشک و خنک بدور از تابش مستقیم نور آفتاب و حیواناتموذى نگهدارى شود. حداکثر دماى محل نگهدارى 25 درجه سانتیگراددر صورت عدم رعایت ...

تعبیر-خواب-اسب-سواری

واقعیتی جالب در مورد اسبها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ کسانی‌که اسب نگهداری می‌کنند معمولاً سعی می‌کنند نکات کاربردی و جالبی درمورد نگهداری اسب از این‌طرف و آن‌طرف جمع‌آوری کنند، آن را به خاطرشان بسپارند تا در آینده درموقع ل ...

Horse-care

هر آنچه که درباره مراقبت از اسب باید بدانید

برخی اسب ها پیچیده اند، با این حال حیوانات بسیار زیبا و شگفت آوری هستند که به توجه و مراقبت زیادی احتیاج دارند.مراقبت از اسب تان شامل نظافت، غذا دادن، آموزش،برقراری ارتباط صمیمانه و گرم و حفظ سلامتی اوست. نظافت اسب ۱- اسب تان را به سمت ناحیه ...