Slide رویان دام اولین تولیدکننده تخصصی آجر
جویدنی اسب و خوراک اسب

آجر خوراکی چیست؟

اسب یک موجود اجتماعی است و  در حیات وحش بطور متوسط 20-18 ساعت طول شبانه روز را به چرا مشغول است ، در این مدت 114-95 لیتر بزاق ترشح میشود که این محلول جهت عبور مواد غذائی از دستگاه گوارشی و تامین PH مورد نیاز به منظور تخمیر مواد غذائی و سپس جذب در روده ها ضروریست یک اسب بالغ در طول شبانه روز حدود 60000 بار عمل جویدن را انجام میدهد . برای خوردن یک کیلوگرم یونجه که حدود 40 دقیقه بطول میانجامد 3400 بار جوش انجام میدهد درحالیکه برای خوردن یک کیلوگرم جو که فقط ده دقیقه طول میکشد 850 بار عمل جوش صورت میگیرد  پس حجم بزاق کمتری نیز تولید میشود ، بنابراین در تغذیه با غلات زیاد احتمال وقوع سوء هضم های گوارشی بیشتر خواهد بودیکی از مزایای بسیار مهم آجر جویدنی برقراری رفتار جوش در حالت طبیعی و افزایش ترشح بزاق است.

آموزش اسب سواری بصورت ویدئو

atcewQ