دهنه کردن اسب

کله گیر (Halter) اسب را باز کنید و از روی پوزه او پایین بیاورید. سپس کله گیر را به عقب برده تا دور گردن‌ اسب قرار بگیرد. دلیل این کار این است که برای دهنه کردن اسب باید کله‌گیر او باز شود. اما اگر کله گیر به طور کامل در آورده شود اسب شروع به حرکت کردن می‌کند و دهنه‌ کردن او مشکل می‌شود. به همین دلیل هنگام دهنه کردن اسب، کله گیر او را به دور گردنش می اندازند. این روش شامل چند مرحله است و ممکن است از قسمت‌های قبل فقط اندکی دشوارتر باشد اما چندان دشوار نیست.

مرحله‌ی اول: قرار دادن آهن در دهن اسب

آهنی را در دهن اسب قرار دهید. ابتدا سمت چپ اسب بایستید و قسمتی از دهنه که پشت گوش‌های اسب قرار می‌گیرد را با دست راست بگیرید. بعد دسته جلوها را روی شانه سمت چپ خود بیندازید.

سپس ساق دست راست خود را بین گوش‌های اسب قرار داده و به آرامی دست خود را عقب بیاورید تا آهنی در مقابل دهن اسب قرار بگیرد. سپس دست چپ را زیر آهنی قرار دهید و انگشت شست را مطابق تصویر در گوشه دهن اسب وارد کنید.

اسب در گوشه‌ی دهان خود دندان ندارد؛ با این کار باعث ترغیب اسب به باز کردن دهانش می شوید. (بعضی از اسب‌ها با کمی فشار وارد کردن به آهنی به سمت دهنشان، خودشان دهنشان را باز می‌کنند).

هم‌زمان وقتی انگشت شستتان را در دهان اسب گذاشتید، با دست چپتان آهنی را به درون دهن هدایت کنید.

مرحله دوم: عدم خم کردن گوش‌های اسب به مدت طولانی

دست راست خود را کمی عقب تر بکشید. در مرحله بعد گوش اسب را از بین دو قسمتی از دهنه که پشت گوش و روی پیشانی او قرار می‌گیرند رد کنید.

گوش‌های اسب قابلیت خم شدن را دارند، اما توجه کنید که گوش‌های او را محکم خم نکنید. سعی کنید این مرحله را تا حد امکان سریع انجام دهید.

بعضی از اسب‌ها در ناحیه ی گوش خود حساس‌اند. دست زدن طولانی مدت به گوش آن‌ها می‌تواند باعث اذیت شدنشان شود.

مرحله سوم: گلوبند(Throatlatch)

گلوبند اسب را ببندید. گلوبند مانع در آمدن دهنه از سر اسب می‌شود. بند گلوبند از زیر گوش راست اسب شروع می شود و در زیر گوش چپ او بسته می شود. توجه کنید که گلوبند را سفت نبندید. زیرا اگر گلوبند سفت بسته شود، اسب در هنگام تکان دادن گردن خود در حرکت ممکن است دچار مشکل در تنفس شود. پس از بسته شدن گلوبند، باید به راحتی بتوان پنج انگشت را کنار هم بین صورت اسب و گلوبند قرار داد.

دیدگاه ها بسته شده اند.