انواع نوزبند اسب و انتخاب بهترین آن

وجود انواع نوزبند در بازار با توجه به این که هر یک هدف مشخص و خاصی دارند ، انتخاب یک نوز بند مناسب را دشوار کرده است. اما هدف مشترک تمامی نوزبند ها افزایش کنترل اسب است. یک نوزبند به تنهایی یا با اتصال به تکه ای دیگر مانند کله گیر یا تعلیمی  به سوارکار کمک می کند تا کنترل اسب را در دست داشته باشد.

یکی از مهمترین قسمت های آماده سازی تجهیزات سوارکاری جهت کنترل اسب انتخاب نوزبند مناسب است. در هنگام انتخاب یک نوز بند مناسب باید از راحت بودن آن برای اسب و سوارکار اطمینان یافت تا از بروز مشکلات جلوگیری کرد.به همین منظور قبل از امتحان نوز بند جدید مواردی را باید در نظر بگیرید. قبل از تصمیم گیری برای تغییر نوز بند اسب خود ، مهم است تا به عواملی که ممکن است منجر به ناتوانی اسب و تماس برقرار نکردن با سوارکار شود ، توجه کنید. ضربات ناخوشایند زین ، دهنه یا کله گیر می تواند برای اسب دردناک باشد.

انواع مختلف نوزبند

نوز بند ها باید برای استفاده سوارکار مناسب باشد و در عملکرد دهنه دخالت نداشته باشد یعنی باعث شل شدن یا سفت شدن بیش از حد دهنه نشوند.نکته دیگری که باید به آن توجه داشت ، اگر قرار است که نوز بند برای مسابقه استفاده شود باید قوانین آن مسابقه مورد بررسی قرار بگیرد – حتما قوانین مسابقه را بررسی کنید زیرا همه نوزبند ها برای استفاده در مسابقات مجاز نیستند – به خصوص در مسابقات درساژ.

دیدگاه ها بسته شده اند.